LANNŮV PALÁC V NOVÉM

Lannův palác je stavba v novogotickém stylu stojící na rohu ulic Hybernské a Havlíčkovy naproti budově Masarykova nádraží a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Jejím duchovním otcem je český průmyslník Vojtěch rytíř Lanna.

LANNŮV PALÁC – MÍSTO, KDE SE RODILA PRŮMYSLOVÁ HISTORIE

Bez nadsázky lze říci, že v prostorách Lannova paláce se rodila průmyslová historie naší země. Bez rodiny Lannů by průmysl a doprava na území Čech v tehdejším Rakousku Uhersku de facto téměř neexistovaly. Byli to vizionáři, průmyslníci, stavitelé a spolutvůrci železniční a vodní dopravy v počáteční éře průmyslu u nás. Jejich zápis do českých dějin je nepřehlédnutelný, jedinečný a jak to bohužel i často bývá, tak stále bohužel nedoceněný.
více o rodu Lannů

PROČ LANNŮV PALÁC

Je to jednoduché. Protože jsme to chtěli udělat. Místo i palác jsme si zamilovali. Jsme česká developerská společnost, která je úspěšně na trhu již 20 let. A chtěli jsme přijít s něčím novým, co jsme doposud nedělali. A tím se stala rekonstrukce Lannova paláce.
více o důvodech

Ten, kdo zná historii rodu Lannů, ví, že nám zanechali velký odkaz v podobě slavného Negrelliho viaduktu, bohaté historie kladenských železáren, moderních základů Holešovického přístavu, řady vodních zdymadel nebo dnešního Masarykova vlakového nádraží. Byli to velcí průmyslníci a my z FINEPu jsme rádi, že máme možnost aspoň zprostředkovaně pokračovat v odkazu rodu Lannů tím, že v jejich novogotickém paláci bude opět sídlit společnost, která je tzv. od fochu. Věříme, že i naše společnost FINEP zanechá našim budoucím generacím stejně hodnotné stavby, jako tomu bylo i rodu Lannů.

ROK TRVAJÍCÍ REKONSTRUKCE

Na stavební odkaz, řemeslný um a fortel se rozhodla navázat i česká společnost FINEP, která patří mezi největší české investorské společnosti po roce 1989. Své dvacáté výročí existence se rozhodla oslavit i tím, že vzdá hold vizionářské rodině Lannů. V roce 2015 uplynulo 210 let od narození zakladatele rodu Lannů, Vojtěcha Lanny, a letos to bude 95 let od okamžiku, kdy zemřel poslední pokračovatel rodu, Vojtěch František Josef Lanna.
více o rekonstrukci

FINEP, na jejich počest, zrekonstruoval jejich palác a dal mu jeho původní podobu. Centrum Prahy a oblast Masarykova nádraží získává další opravený skvost v podobě kompletní rekonstrukce celého Lannova paláce.

Během rok trvající rekonstrukce budovy jsme při obnovení historických prvků kladli důraz také na citlivé začlenění moderních architektonických řešení a doplňků. Naším primárním cílem bylo skloubit moderní materiály s původními historizujícími prvky paláce, a tak propojit minulost se současností.

Využili jsme hlavní dominantu domu – centrální schodiště pod skleněnou střechou. Tento okouzlující prostor navazuje na vstupní halu v přízemí a je doplněn moderním, celoproskleným výtahem. Jeden a půl století nám pomohla překonat obnovená kašna, která kdysi zkrášlovala vstupní halu. Tam, kde nás netlačí existující normy, má vždy prioritu obnova původní krásy a revitalizace originálních detailů stavby.

LANNŮV PALÁC DNES

Lannův palác, dům plný tradice protknutý moderním duchem, se nově otevírá všem, kteří potřebují pomoci s bydlením. Po kompletní rekonstrukci sídlí v paláci společnosti ze skupiny FINEP Holding. V přízemí paláce je pak otevřena restaurace Portfolio restaurant.

PROJDĚTE SI S NÁMI FOTOGALERII Z PŘESTAVBY

Citlivou rekonstrukci jsme si podrobně dokumentovali, projděte si s námi nejdůležitější milníky celé rekonstrukce.
fotogalerie

KONTAKTY

Lannův palác
Havlíčkova 1
110 00 Praha 1
e-mail: info@lannuv-palac.cz
tel: +420 226 284 411

 
Lannův palác v novém Historie Lannova paláce Finep a Lannův palác Rok trvající rekonstrukce Lannův palác dnes Fotogalerie přestavby Kontakty