VÍCE O RODU LANNŮ

Rod Lannů historicky splavoval dřevo ze Šumavy a od počátku hrál stále významnější roli i při transportu a přepravě soli v Čechách po Vltavě i Labi. Samotná historie Lannova paláce se začíná psát od Vojtěcha (Adalberta) Lanny staršího. Ten byl skvělým loďmistrem (celé své dětství prožil mezi lodníky, kteří přepravovali sůl, a tesaři, kteří stavěli lodě), průmyslníkem, stavitelem a vizionářem. Právě v lodní dopravě Vojtěch Lanna zahájil svou, dnešními slovy, úspěšnou podnikatelskou dráhu. Mj. byl i jedním z mála měšťanských akcionářů první koněspřežné železnice mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. Lannův rukopis nesou i regulace toků velkých českých řek Vltavy a Labe a s tím spojený velký rozvoj vodní dopravy. Bez pomoci Vojtěcha Lanny by se i Praha hůře vzpamatovávala z katastrofální povodně v roce 1845.

Vojtěch Lanna byl v roce 1841 jmenován čestným občanem Prahy a mj. pomohl (díky stavbě elektrárny) vyřešit i problém s nedostatkem vody pro část Nového Města. Díky jeho zápalu pro práci, smyslu pro detail a především jasným vizím byly v historii úspěšné slévárny a železárny na Kladně. Od 50. let 19. století se stává již typickým kapitalistickým velkopodnikatelem. Staví další železniční dráhy, parní mlýn, dále rozšiřuje vodní dopravu. Je zakladatelem Pražské železářské společnosti a ke konci svého života obdrží císařský řád železné koruny III. třídy a je povýšen do dědičného šlechtictví.

A díky Vojtěchu Lannovi staršímu máme v Praze dnešní Masarykovo nádraží nebo i Negrelliho viadukt - první historický železniční most přes Vltavu, který je zároveň druhým nejstarším pražským mostem. Navíc tento viadukt byl až do roku 1910 nejdelším evropským mostem. A stále to je nejdelší český železniční most u nás a celkově i třetí nejdelší most v ČR. Co k tomu dodat více než „klobouk domů před Vámi, pane Lanno“.

Základní kámen dnešního Lannova paláce pokládá Vojtěch Lanna společně se svým pokračovatelem rodu Lannů, Vojtěchem mladším, který např. v roce 1877 obdržel Rytířský kříž Řádu císaře Františka Josefa I. Vojtěch rytíř Lanna byl také největším českým sběratelem umění 19. století (jeho sbírky si své místo našly ve známé bubenečské vile Lanna, která byla dostavěna v roce 1872), mecenášem umění a členem obchodních a živnostenských komor v Praze. Byl to on, kdo postavil základy dnešních pražských vltavských přístavů v Holešovicích, Karlíně a v Libni. A společně se svým otcem se rozhodli postavit „svůj palác“ naproti tehdy novému pražskému železničnímu nádraží, které se dnes jmenuje Masarykovo nádraží. A jistě nebude překvapením, kdo se podílel na stavbě tohoto nádraží. Ano, byl to rod Lannů.

Ale zpět k vodě. Víte, kdo se zasloužil na začátku minulého století o další úpravy ve splavování Vltavy? Ano, opět to byla rodina Lannů, tentokrát Vojtěch František Josef Lanna, vnuk Vojtěcha Lanny staršího, který převzal rodinný podnik po svém otci, Vojtěchu Lannovi mladším. Jeho firma se výrazně podílela na zřízení platební komory u Štvanice. Vojtěch Lanna mladší pokračoval v odkazu svého otce a díky jeho firmám vznikaly nové železniční tratě nebo zdymadla na vodních tocích.

Klidně se dá říci, že to, co byla rodina Baťů pro Zlín a okolí, to byli Lannovi pro Prahu. A bez tří generací Lannů by česká vodní a železniční doprava nedosáhla svého prudkého rozvoje. A tak tedy, klobouk dolů před tím vším, co tito tři chlapíci dokázali.

Odkaz rodu Lannů ve 20. století

A jejich stavební odkaz žije do dnešních dní. Ze základů firmy rodiny Lannů, i díky historickým a dějinným „kotrmelcům“, dnes žijí společnosti, jako jsou Metrostav nebo Hochtief CZ, které vznikly z národního podniku Československé stavební závody po roce 1989. Právě ty pokračovaly po únoru 1948 a znárodnění v dávné historii stavebního umu Lannových firem.

Na stavební odkaz, řemeslný um a fortel se rozhodla navázat i česká společnost FINEP, která patří mezi největší české developerské společnosti po roce 1989 a své 20té výročí existence se rozhodla oslavit i tím, že vzdá um vizionářské rodině Lannů. Letos, v roce 2015, uplynulo 210 let od narození zakladatele rodu Lannů, Vojtěcha Lanny, a příští rok to bude 95 let od okamžiku, kdy zemřel poslední pokračovatel rodu, Vojtěch František Josef Lanna. FINEP, na jejich počest, zrekonstruoval jejich palác a dal mu jeho původní podobu. Centrum Prahy a oblast Masarykova nádraží získává další opravený skvost v pohodě kompletní rekonstrukce celého Lannova paláce.


zpět